Nâng tầm sự nghiệp

Cùng nhau nâng tầm sự nghiệp, cùng nhau xây dựng và chia sẻ !
Delta Brains cam kết phấn đấu cung cấp một môi trường làm việc năng động,
TRÁCH NHIỆM TẠO TỰ DO, đề cao các giá trị NHÂN VĂN, làm BỆ PHÓNG, cho các TÀI NĂNG.
Mọi cá nhân sẽ được phát huy tiềm năng để cùng xây dựng tập thể vững mạnh,
chia sẻ thành quả được tạo ra, phát triển về kinh tế lẫn năng lực, kỹ năng và lý tưởng sống.

Lập trình viên (Backend, Frontend, Xamarin) NEW

Mô tả công việc

Phát triển mới, bảo trì các sản phẩm phần mềm của khách hàng Nhật Bản.
Phần Frontend: phát triển các giao diện web bằng Angular/ES6, NestJS
Phần Backend: phát triển các xử lý backend bằng NodeJS, C# Smartphone:lập trình với Xamarin

Yêu cầu

Có tinh thần cầu tiến, năng động, chủ động

Tốt nghiệp loại khá trở lên

Có kinh nghiệm lập trình với Angular, ES6, NestJS đối với frontend hoặc NodeJS, C# đối với backend

Quyền lợi

1. Chế độ lương cạnh tranh, đãi ngộ tốt:
+ Lương tháng 13+
+ Tăng lương hàng năm,
+ Bảo hiểm theo qui định,
+ Du lịch công ty hằng năm,
+ Khám sức khỏe định kỳ hằng năm,
+ Chương trình team building định kỳ
+ Tài trợ các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ
2. Thời gian làm việc linh động: cơ bản 1 ngày 8 giờ, 1 tuần 40 giờ, nhưng có thể đăng ký khung giờ riêng phù hợp với điều kiện cá nhân
3. Mỗi lập trình viên được cấp máy tính xách tay cấu hình mạnh và một màn hình rộng thứ hai có tính năng bảo vệ mắt

Web / Mobile & Wearable Application Development ManagerNEW

Mô tả công việc

Nắm bắt đặc tả hệ thống từ khách hàng Nhật Bản, thông qua thông dịch, và phân rã ra công việc cho các lập trình viên. Tổ chức đội ngũ, lập kế hoạch, và điều hành việc thực hiện dự án đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, đạt chất lượng các chức năng được yêu cầu trong phạm vi thời gian và nhân lực được cấp.

Yêu cầu

1. Có tinh thần cầu tiến, năng động, chủ động. Yêu thích công việc quản lý dự án.
2. Tốt nghiệp loại khá trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm về ứng dụng trên nền web/mobile.
Với ứng dụng web, ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về Serverless Cloud Computing (AWS, Azure, GCP)
Với ứng dụng mobile, ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về Xamarin, Flutter
3. Có kỹ năng tổ chức tốt, khả năng giao tiếp tốt với đội dự án

Quyền lợi

1. Chế độ lương cạnh tranh, đãi ngộ tốt:
+ Lương tháng 13+,
+ Tăng lương hàng năm,
+ Bảo hiểm theo qui định,
+ Du lịch công ty hằng năm,
+ Khám sức khỏe định kỳ hằng năm,
+ Chương trình team building định kỳ
+ Tài trợ các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ
2. Thời gian làm việc linh động: cơ bản 1 ngày 8 giờ, 1 tuần 40 giờ, nhưng có thể đăng ký khung giờ riêng phù hợp với điều kiện cá nhân
3. Mỗi lập trình viên được cấp máy tính xách tay cấu hình mạnh và một màn hình rộng thứ hai có tính năng bảo vệ mắt

Các bạn có quan tâm xin gửi CV, bảng điểm, vị trí ứng tuyển về địa chỉ contact@deltabrains.tech